Konkurrencekata

Konkurrencekatatræningen i Kaizen er niveauopdelt. Derfor kan man starte som begynder og arbejde med sine første kata som konkurrencetræning også.

Begyndertræningen ligger fast onsdag, hvor såvel begynderholdet som viderekomne kan træne med. Her arbejdes med den grundlæggende kihon til kataerne, og med bevægelse mellem stillinger. Det er typisk Pinankataerne vi arbejder med her, og vi træner i at stille op til katastævne med indmarch og annoncering af kataen.

Når kæmperne har lært den/de første kataer tilfredstillende tager vi dem med til små begynderstævner, hvor de kan prøve kræfter med andre klubbers udøvere, og vinde erfaring til deres videre træning.

Kihonen er vigtig for at kunne udføre kataen godt, og derfor lægger vi i disse træninger vægt på at arbejde så kihon bliver så korrekt som muligt, herefter arbejder vi på at gøre kataerne skarpe i udførelsen.

Efterhånden som kæmperne udvikler sig, lærer de nye kataer, og vil om muligt også blive sat sammen med andre på samme niveau til holdkata, hvor kataen ikke alene skal udføres skarpt og korrekt, men også synkront af de tre holddeltagere. Denne disciplin vil samtidig styrke den enkelte udøver, og sammenholdet på kataholdet.

Når udøveren har trænet i nogle år, er de klar til at blive rykket op på Øvedeholdet, og træne med på konkurrenceholdets katatræning tirsdag.

Her arbejder vi videre med kihon og kata, og bygger lidt mere avancerede kata på, så udøverne bliver rustede til at deltage i lidt større stævner og med tiden Danmarksmesterskaberne.

Udover træningen i klubben bliver der udarbejdet programmer for den enkelte kæmper, med ekstra konditionstræning og evt. styrketræning.

For dem hvor talentet og indsatsen taler for det, vil vi arbejde hen mod optagelse på Dansk Karate Forbunds talentudviklingsprogram.

Vi deltager kun i stævner hvor der dømmes efter World Karate Federations regelsæt. Dette er en klar følge af vort tilhørsforhold til Dansk Karate Forbund(DKarF).

Alle Kaizens instruktører er samtidig dommeruddannet i DKarF, og er derfor altid opdaterede på udviklingen i reglerne.