Konkurrencekumite

Kumitetræningen i Kaizen er niveaudelt. Således træner begyndere om mandagen, hvor vi indarbejder de grundlæggende teknikker og bevægelser både som repetitionstræning og som kampe mellem deltagerne.

Efterhånden som kæmperne udvikler sig, bygger vi mere på, og lader dem prøve kræfter med mindre begynderstævner og træninger i samarbejde med andre klubber. Vi arbejder med kæmpernes kumiteforståelse og begynder at arbejde med taktik og strategi i kampen.

Når kæmperne har trænet karate i nogle år, bliver de klar til at rykke op på øvede holdet, og samtidig træne på konkurrenceholdet, som træner kumite torsdag.

Her fortsætter vi arbejdet med at at udvikle de grundlæggende teknikker og taktik men bygger også mere avancerede teknikker på. Vi laver træningssamlinger med flere andre jyske karateklubber, hvor kæmperne hele tiden skifter modstander, og dermed opbygger en grundig erfaring.

Udover træningen i klubben bliver der udarbejdet programmer for den enkelte kæmper, med ekstra konditionstræning og evt. styrketræning.

For dem hvor talentet og indsatsen taler for det, vil vi arbejde hen mod optagelse på Dansk Karate Forbunds talentudviklingsprogram.

Samtidig vil vi tage ud til lidt større stævner, og også lade kæmperne prøve kræfter med Danmarksmesterskaberne og efterhånden som niveauet tillader det også udenlandske stævner.

Vi deltager kun i stævner der kæmpes efter World Karate Federations kampregler, som ikke tillader kontakt til hovedet med teknikkerne. Dette er en natrurlig følge af vort tilhørsforhold til Dansk Karate Forbund.

Kumitedisciplinen kan afvikles både som individuel eller som holdkampe. I sidstnævnte vil en kæmper fra hvert hold møde hinanden i den rækkefølge deres respektive coaches har valgt. Kaizen stiller kumitehold hvor vi kan. Til større stævner ofte i samarbejde med andre jyske klubber.

Alle Kaizens instruktører er samtidig dommeruddannet under Dansk Karate Forbund, så de er fuldt opdaterede på de gældende kampregler.