Hvad er karate?

Mange forskellige kampkunstformer har deres oprindelse i Shaolinklostret i Honan provinsen i det sydlige Kina. Herfra har de udviklet sig forskelligt.

Karate har således udviklet sig over mange hundrede år på øen Okinawa mellem Japan og Kina, hvor den lokale befolkning ikke måtte bære våben. De udviklede et system til at forsvare sig uden brug af våben; Okinawa Te (hånd). Okinawa Te er gennem århundreder udvidet med teknikker fra det kinesiske fastland og Shaolinsystemet.

I begyndelsen af det 20. århundrede blev karate introduceret på det japanske hovedland, og navnet blev ændret til karate; sammensat af tegnet for Tom (kara) og tegnet for Hånd (te).

Karate udviklede sig siden lidt forskelligt afhængig af hvilken by og område på Okinawa man kom fra, og er opdelt i forskellige hovedstilarter som Shotokan, Goju Ryu og Shito Ryu.

Den stilart vi træner i Kaizen Karate Do hedder Itosu Ryu og har rødder i stilarten Shito Ryu. Stilarten ledes i Danmark af Sensei Michael Andersen, 5. dan.

Karatetræning

Karatetræning består af tre hovedelementer; Kihon, Kata og Kumite, der binder kampkunsten sammen:

Kihon

Kihon er indlæring af grundteknikker som parader, stød, slag og spark, og har til formål at indøve bevægelserne rent teknisk. Det vil sige, præcision, kraftkoncentration og reflekser. Kihon er således grundpillen i karatetræningen.Selvom det måske kun tager få år at lære dem, vil total beherskelse af den enkelte teknik måske aldrig komme, selv efter livslang træning.

Kata

Kata er den ældste form for karatetræning. En kata er kamp mod flere usynlige modstandere. Kataen er en serie af teknikker, der udføres i en bestemt rækkefølge, der stiller store krav til teknik, koordination, balance, timing og koncentration. Træning af kata er en meget vigtig del af karate. De første kata er relativ korte og simple, men senere bliver de længere og mere avancerede.

Kumite

Kumite er kamp mod en eller flere fysiske modstandere, og giver mulighed for at "afprøve" de karate færdigheder, som man har opnået gennem træning af kihon og kata. Kumite trænes ved at bruge et sæt angrebs- og forsvarsrutiner.

Hvis du vil vide mere »